ตรวจสอบเครดิตบูโรช่องทางอื่นๆ

สำหรับการตรวจสอบเครดิตบูโรนั้นนอกจากที่คุณจะเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานตามสถานที่ต่างๆ ตามที่เราได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถทำการขอการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีอื่น
ได้เช่นเดียวกัน ดังนี้
คุณสามารถขอยื่นตรวจสอบข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือผ่านทางระบบออนไลน์ได้ด้วยการทำผ่านทางช่องทาง Internet Banking ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา แต่สิ่งสำคัญ
ที่ควรมีก่อนการทำ Internet Banking ก็คือ คุณจำเป็นต้องมีบัตร ATM ประกอบการยื่นด้วย เนื่องจาก
ทางธนาคารจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากบัตร ATM นำไปเป็นส่วนประกอบในการพิจารณานั่นเอง
นอกจากนี้ยังสามารถทำการยื่นคำขอเพื่อการตรวจสอบเครดิตบูโรได้ ณ ตู้ ATM ได้อีกด้วยโดยคุณสามารถทำการยื่นผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพานิชย์ ซึ่งทั้งสองธนาคารนี้สามารถทำการยื่นขอได้เฉพาะบุคคลที่เป็นเจ้าของบัตร ATM ใบนั้นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีชื่อไม่ตรงกับ
ชื่อเจ้าของบัตรนำมาใช้ยื่นขอตรวจสอบข้อมูลได้และในส่วนนี้มีข้อเสียตรงที่ขั้นตอนการทำอาจใช้เวลานานพอสมควร เนื่องจากในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องรอการส่งผลการตรวจสอบกลับมาทางไปรษณีย์ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 1 สัปดาห์ได้
นอกจากประเด็นนี้สิ่งที่คุณควรทราบก็คือ เรื่องของค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จะต้องชำระให้แก่หน่วยงานผู้ทำการตรวจสอบเครดิตบูโรเพิ่มเติม อาทิเช่น
กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 คน ต่อ 1 ครั้ง ต่อเอกสาร 1 ฉบับ
กรณีพวกนิติบุคคล ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อ 1 ครั้ง ต่อเอกสาร 1 ฉบับ
แต่หากคุณทำการขอเอกสารอื่น ๆ จากธนาคารนั้นก็ควรทำการสอบถามค่าธรรมเนียมในการให้บริการของแต่ละสถาบันการเงินโดยตรง เพราะแต่ละสถาบันทางการเงินมีหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันแล้วแต่สถาบัน

Leave a Comment