ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของสินเชื่อ

การแบ่งประเภทสินเชื่อนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามปัจจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
– การพิจารณาจากตัวผู้ขอสินเชื่อ
เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของผู้ขอสินเชื่อว่ามีลักษณะอย่างไร มีลักษณะแบบไหน มีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวอย่างไรบ้าง มีความน่าเชื่อถือและมีเครดิตทางการเงินดีเพียงใดที่จะให้สินเชื่อ
– พิจารณาจากรูปแบบของการให้บริการของบุคคลนั้นๆ
เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการของผู้ขอสินเชื่อว่ามีธุรกิจเป็นการบริการหรือเป็น
งานบริการด้านใด แบบใดและต้องใช้ปริมาณเงินเท่าไรถึงจะเพียงพอต่อธุรกิจนั้น ๆ
– พิจารณาจากรูปแบบการชำระเงินคืน การพิจารณาแบบนี้มีหลายลักษณะ ได้แก่
– แบบเผื่อเรียกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Call
สินเชื่อแบบนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีลักษณะขนาดใหญ่พอสมควรและที่สำคัญต้องเป็นธุรกิจที่มีปริมาณเงินทุนสำหรับการหมุนเวียนที่ค่อนข้างสูง หากจะถามว่าสินเชื่อแบบนี้ดีอย่างไร
ดีก็ตรงที่หากเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือมากในระดับหนึ่งก็อาจช่วยทำให้
ผู้ขอสินเชื่อได้รับอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายให้กับทางเจ้าของสินเชื่อน้อยลงเมื่อเทียบกับรูปแบบ
อื่น ๆ นั่นเอง
– แบบระยะชั่วคราวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Short Tem
ลักษณะนี้เป็นลักษณะของการผ่อนชำระเงินแบบระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
– แบบระยะปานกลางหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Intermediate Tem
ลักษณะนี้เป็นลักษณะของการผ่อนชำระเงินแบบ 1 ปี, 3 ปีหรืออาจถึง 5 ปีเลยทีเดียว
– แบบระยะยาวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Long Tem
ลักษณะนี้จะเป็นลักษณะการผ่อนชำระเงินแบบ 5 ปีขึ้นไปซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นการผ่อนชำระแบบระยะยาว
– พิจารณาจากรูปแบบสถานที่อันเป็นที่มาของสินเชื่อนั้นๆ
เป็นการพิจารณาถึงรูปแบบของแหล่งที่มาสินเชื่อว่ามีที่มาหรือเป็นสถานที่แบบใด เป็นสถานที่
ทางการเงินด้านไหน เป็นสถาบันทางการเงินของรัฐหรือเอกชน

Leave a Comment