ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประเภทของสินเชื่อ

จากบทความที่แล้วเราได้กล่าวถึงปัจจัยบางส่วนที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของสินเชื่อกันไปแล้ว
มาในบทความนี้เราจะขอกล่าวถึงปัจจัยเพิ่มเติมที่มีผลต่อการแบ่งประเภทสินเชื่อกันต่อกันเลยนะคะ งั้น ! เรามาเริ่มพิจารณาไปพร้อม ๆ กันเลยดีกว่าคะ
– พิจารณาจากเรื่องของระยะเวลาของขั้นตอนการพิจารณาการให้สินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่อ
เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาการพิจารณาการให้สินเชื่อตามขั้นตอนตามความเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกระบวนการของทางหน่วยงานผู้ให้สินเชื่อ ส่วนนี้
อาจใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันทางการเงินนั้น ๆ
– พิจารณาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการนำสินเชื่อไปใช้ของผู้ขอสินเชื่อ อาทิเช่น
– สินเชื่อสำหรับด้านการเกษตร
– สินเชื่อสำหรับงานด้านการบริการ
– สินเชื่อสำหรับการอุปโภคและการบริโภค
– พิจารณาตามหลักประกันเพื่อการขอสินเชื่อ
– แบบที่มีหลักประกันค้ำ
ในลักษณะนี้เป็นเรื่องของการขอสินเชื่ออันจำเป็นต้องมีการนำเอาทรัพย์สิน สิ่งของหรือนำบุคคล
มาค้ำประกันเพื่อการขอสินเชื่อ สิ่งเหล่านั้นจะถูกกลายเป็นหลักประกันยืนยันให้กับทางสถาบันทางการเงินผู้ให้สินเชื่อ การทำในลักษณะนี้จะดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการมาขอสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันค้ำ
– แบบที่ไม่มีหลักประกันค้ำ
ในลักษณะนี้เป็นเรื่องของการขอสินเชื่อโดยไม่ต้องมีการนำสิ่งใดมาค้ำประกันทั้งสิ้นแต่ในลักษณะนี้ส่วนใหญ่มักได้รับความนิยมในบุคคลหรือในธุรกิจที่มีฐานะทางการเงินดีพอสมควร มีสภาพทางด้านการเงินที่คล่องตัว มีเรื่องของผลประกอบการทางด้านธุรกิจที่ดีมากและที่สำคัญต้องเป็นบุคคลหรือ
เป็นบริษัทที่มีประวัติในการติดต่อกับทางเจ้าของสินเชื่อมาเป็นระยะเวลานานในระดับหนึ่งซึ่งส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความไว้ใจและความเชื่อใจของทั้งสองฝ่ายนั่นเอง

Leave a Comment