มารู้จักเครดิตบูโรและแบล็กลิสต์กันเถอะ

หลายคนอาจเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างแล้ว คำว่า “เครดิตบูโร” บางคนคิดว่าเครดิตบูโรนั้นจะต้อง
ไม่ดีแน่ๆ จะต้องเป็นอะไรที่เอารายละเอียดของเราไปใช้หรือเปล่า จริงๆ แล้วเครดิตบูโรนั้นจะเก็บรายละเอียดเฉพาะข้อมูลที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชำระเงินคืนให้กับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อรายต่างๆ เท่านั้น อาทิเช่น
– ชื่อ-สกุล
– ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
– เลขที่บัตรประชาชน
– ประวัติของการชำระเงินคืนสินเชื่อและบัตรเครดิต ส่วนนี้จะมีรายละเอียดรวมถึงเรื่องของประวัติการชำระเงินอย่างละเอียด ประวัติวงเงินที่เป็นส่วนของยอดหนี้ที่ค้างชำระ ประวัติของการไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งประวัติเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ในระยะเวลาภายใน 36 เดือนล่าสุด
เป็นต้น
แล้วคำว่า “แบล็กลิสต์” ล่ะสามารถตัดสินอนาคตการอนุมัติการขอสินเชื่อของเราได้จริงหรือ? เครดิตบูโรเป็นผู้ตัดสิทธิ์เราใช่หรือไม่? จริง ๆ แล้วเจ้าคำว่าแบล็กลิสต์เนี่ยคนตัดสินใจไม่ใช่เครดิตบูโรเลยคะ เครดิตบูโรเพียงแค่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมเอารายละเอียดประวัติของการชำระเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันก็เท่านั้น เป็นเพียงการรวบรวมและการแสดงผลตามจริง คำว่าแบล็กลิสต์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสถาบันทางการเงินที่เป็นผู้ให้สินเชื่อพิจารณาให้บุคคลนั้น ๆ เป็นอันเนื่องมาจากการค้างชำระเงินเป็นเวลานาน การผิดนัดที่ต้องชำระตามกำหนด การหนีหนี้สินที่ค้างชำระ เมื่อคุณมีสถานะ
ติดแบล็กลิสต์จากสถาบันทางการเงินใดก็แล้วแต่นั่นก็จะส่งผลต่อการพิจารณาการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งได้ค่อนข้างสูง

Leave a Comment