เรื่องของเครดิตบูโร

เครดิตบูโร คืออะไร? เครดิตบูโร (Credit Bureau) ก็คือข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับประวัติการชำระเงินคืนให้กับสถาบันทางการเงินผู้ให้สินเชื่อเงินสดซึ่งจะรวมถึงสถาบันทางการเงินผู้ให้บริการด้านการออกบัตรเครดิตด้วยไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่าง ๆ หรือสถาบันทางการเงินเอกชนที่ให้บริการด้านนี้ สำหรับเครดิตบูโรนั้นเกิดจากอะไร เครดิตบูโรเกิดจากผลของการคิดริเริ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อโดยบริษัท บัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด หลายคนอาจสงสัยว่าหน่วยงานนี้เกิดขึ้น
ได้อย่างไร เกิดมาจากไหนและมีหน้าที่อะไร หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ถูกริเริ่มโดยธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการร่วมกับทางกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นมาโดยหน่วยงานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นหน่วยงานอันเป็นศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อทั่วประเทศ
หากถามว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของเครดิตบูโรก็คือ เพื่อใช้ช่วยในการวิเคราะห์ การพิจารณาเพื่อการอนุมัติการให้สินเชื่อ ช่วยพิจารณาเพื่อการป้องกันเหตุการณ์การไม่ชำระเงินหรือการ
ไม่สนใจหนี้สินใดๆ ของผู้ขอสินเชื่อรายนั้นๆ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเครดิตบูโรนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้ที่ยินยอมให้ทางสถาบันการเงินที่ตนเองประสงค์ขอสินเชื่อสามารถดำเนินการเข้าถึงและทำการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของตนเองได้ในทุกรายละเอียด หลังจากที่ทางสถาบันการเงินได้รับการยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสถาบันการเงินก็จะเริ่มทำการเรียกดูรายละเอียดข้อมูลทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อจากทางเครดิตบูโร หากผู้ขอสินเชื่อมีประวัติดี ไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีประวัติการค้างชำระเงินหรือประวัติแบล็กลิสต์ทางสถาบันการเงินนั้น ๆ ก็จะพิจารณาดำเนินการอนุมัติการขอสินเชื่อนั้น ๆ ให้ค่อนข้างแน่นอน

Leave a Comment