ข้อควรระวังเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อ

เรื่องของการโฆษณาเกินจริง เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่คุณลูกค้าควรให้ความสนใจ เนื่องจากหากคุณ
ตกเป็นเหยื่อหรือเกิดหลงกลหลงเชื่อในโฆษณาที่เกินจริงของสถาบันทางการเงินบางแห่งนั่นอาจทำให้คุณพลาดท่ากลายเป็นหนี้หัวฟูได้เพียบชั่วพริบตาได้เลยคะ ดังนั้นคุณควรศึกษารายละเอียดของสถาบันการเงินแต่ละแห่งให้ดีเสียก่อน อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาเพียงอย่างเดียว บางครั้งคนเสนอสินเชื่อก็อยากที่จะเสนอให้ได้ เสนอให้ผ่าน อยากให้ตัวเองมียอดการยื่นสินเชื่อมากๆ เพื่อให้ตัวเองมีโอกาสได้ค่าคอมมิชชันมากๆ
จนอาจมีการโฆษณาเกินจริงไปบ้างในบางจุด บางแห่งอาจถึงขั้นกับบอกว่าสถาบันการเงินของตัวเองนั้นเป็นสถาบันที่มีดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้ว ถูกกว่าที่ไหน ๆ แน่นอน บางแห่งถึงขั้นอาจบอกว่าไม่มีดอกเบี้ย ให้เป็นแบบ 0% แต่จริง ๆ แล้วกลับคิดค่าค่าธรรมเนียมอื่นๆ แอบแฝงเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบนี้ก็มี สิ่งเหล่านี้
จึงไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด
ต่อมาก็เป็นเรื่องของการคำนวณยอดต่าง ๆ ในทุกรายละเอียดให้ดีก่อนซึ่งในการพิจารณานั้น
ผู้ขอสินเชื่อไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เรื่องของดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะนอกจากเรื่องของดอกเบี้ยแล้วคุณควรพิจารณารวมถึงเรื่องของค่าธรรมเนียม, ค่าการบริการด้านต่าง ๆ, ค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายทั้งสิ้น ฉะนั้นคุณต้องคิดทุกรายละเอียด อย่ามองข้าม
ส่วนไหนเป็นอันขาด บางครั้งถึงแม้ว่าคุณจะได้สินเชื่อที่มีดอกเบี้ยราคาถูกมากก็จริงแต่กลับมีค่าธรรมเนียม ค่านู้นนี่นั่นรวมเข้าไปกลับแพงมากกว่าสถาบันทางการเงินบางแห่งที่มีดอกเบี้ยแพงกว่าเสียอีก