ตรวจสอบเครดิตบูโรช่องทางอื่นๆ

สำหรับการตรวจสอบเครดิตบูโรนั้นนอกจากที่คุณจะเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานตามสถานที่ต่างๆ ตามที่เราได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถทำการขอการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีอื่น
ได้เช่นเดียวกัน ดังนี้
คุณสามารถขอยื่นตรวจสอบข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือผ่านทางระบบออนไลน์ได้ด้วยการทำผ่านทางช่องทาง Internet Banking ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา แต่สิ่งสำคัญ
ที่ควรมีก่อนการทำ Internet Banking ก็คือ คุณจำเป็นต้องมีบัตร ATM ประกอบการยื่นด้วย เนื่องจาก
ทางธนาคารจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากบัตร ATM นำไปเป็นส่วนประกอบในการพิจารณานั่นเอง
นอกจากนี้ยังสามารถทำการยื่นคำขอเพื่อการตรวจสอบเครดิตบูโรได้ ณ ตู้ ATM ได้อีกด้วยโดยคุณสามารถทำการยื่นผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพานิชย์ ซึ่งทั้งสองธนาคารนี้สามารถทำการยื่นขอได้เฉพาะบุคคลที่เป็นเจ้าของบัตร ATM ใบนั้นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีชื่อไม่ตรงกับ
ชื่อเจ้าของบัตรนำมาใช้ยื่นขอตรวจสอบข้อมูลได้และในส่วนนี้มีข้อเสียตรงที่ขั้นตอนการทำอาจใช้เวลานานพอสมควร เนื่องจากในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องรอการส่งผลการตรวจสอบกลับมาทางไปรษณีย์ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 1 สัปดาห์ได้
นอกจากประเด็นนี้สิ่งที่คุณควรทราบก็คือ เรื่องของค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จะต้องชำระให้แก่หน่วยงานผู้ทำการตรวจสอบเครดิตบูโรเพิ่มเติม อาทิเช่น
กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 คน ต่อ 1 ครั้ง ต่อเอกสาร 1 ฉบับ
กรณีพวกนิติบุคคล ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อ 1 ครั้ง ต่อเอกสาร 1 ฉบับ
แต่หากคุณทำการขอเอกสารอื่น ๆ จากธนาคารนั้นก็ควรทำการสอบถามค่าธรรมเนียมในการให้บริการของแต่ละสถาบันการเงินโดยตรง เพราะแต่ละสถาบันทางการเงินมีหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันแล้วแต่สถาบัน

มารู้จักเครดิตบูโรและแบล็กลิสต์กันเถอะ

หลายคนอาจเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างแล้ว คำว่า “เครดิตบูโร” บางคนคิดว่าเครดิตบูโรนั้นจะต้อง
ไม่ดีแน่ๆ จะต้องเป็นอะไรที่เอารายละเอียดของเราไปใช้หรือเปล่า จริงๆ แล้วเครดิตบูโรนั้นจะเก็บรายละเอียดเฉพาะข้อมูลที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชำระเงินคืนให้กับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อรายต่างๆ เท่านั้น อาทิเช่น
– ชื่อ-สกุล
– ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
– เลขที่บัตรประชาชน
– ประวัติของการชำระเงินคืนสินเชื่อและบัตรเครดิต ส่วนนี้จะมีรายละเอียดรวมถึงเรื่องของประวัติการชำระเงินอย่างละเอียด ประวัติวงเงินที่เป็นส่วนของยอดหนี้ที่ค้างชำระ ประวัติของการไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งประวัติเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ในระยะเวลาภายใน 36 เดือนล่าสุด
เป็นต้น
แล้วคำว่า “แบล็กลิสต์” ล่ะสามารถตัดสินอนาคตการอนุมัติการขอสินเชื่อของเราได้จริงหรือ? เครดิตบูโรเป็นผู้ตัดสิทธิ์เราใช่หรือไม่? จริง ๆ แล้วเจ้าคำว่าแบล็กลิสต์เนี่ยคนตัดสินใจไม่ใช่เครดิตบูโรเลยคะ เครดิตบูโรเพียงแค่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมเอารายละเอียดประวัติของการชำระเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันก็เท่านั้น เป็นเพียงการรวบรวมและการแสดงผลตามจริง คำว่าแบล็กลิสต์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสถาบันทางการเงินที่เป็นผู้ให้สินเชื่อพิจารณาให้บุคคลนั้น ๆ เป็นอันเนื่องมาจากการค้างชำระเงินเป็นเวลานาน การผิดนัดที่ต้องชำระตามกำหนด การหนีหนี้สินที่ค้างชำระ เมื่อคุณมีสถานะ
ติดแบล็กลิสต์จากสถาบันทางการเงินใดก็แล้วแต่นั่นก็จะส่งผลต่อการพิจารณาการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งได้ค่อนข้างสูง

สินเชื่อกับเครดิตบูโร

หลังจากที่ทุกคนได้อ่านบทความข้างต้นกันไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอนจากบทความเหล่านี้ก็คือ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อ, การขอตรวจสอบเครดิตบูโร หากใครถามว่าสินเชื่อกับเครดิต
บูโรเกี่ยวข้องกันจริง ๆ หรือไม่? เราขอตอบเลยคะว่าจริงเสียยิ่งกว่าจริง เพราะทุกรายละเอียดของสินเชื่อส่งผลต่อการเก็บรวบรวมของทางเครดิตบูโร ไม่ใช่ว่าเครดิตบูโรนั้นไม่ดีแต่เครดิตบูโรเป็นเสมือนกระจก
ที่จะสะท้อนพฤติกรรมการใช้เงินและการบริหารจัดการเงินของคุณว่าเป็นอย่างไร มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ทำให้ทราบว่าคุณนั้นมีความรับผิดชอบต่อการเงินเพียงใด เพราะหากผลการแสดงข้อมูลของคุณเกิดเป็นลบนั้นอาจหมายความว่าการขอสินเชื่อครั้งถัดไปกับสถาบันทางการเงินอื่น ๆ ก็อาจต้องชวดหรือพลาดไปนั่นเอง เนื่องจาก ทางสถาบันการเงินอื่น ๆ อาจมองว่าคุณนั้นมีเครดิตที่ไม่ดี ไม่มีความสามารถพอที่จะปลดหนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้
ดังนั้นในทุกสินเชื่อเงินที่คุณได้ไป คุณควรใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกการนัดชำระเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ทุกการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเพราะเพียงแค่คุณทำการชำระเงินล่าช้าเพียงนิดเดียวหรือลืมชำระเงินไปงวดสองงวดนั่นอาจหมายความว่าคุณอาจกลายเป็นบุคคลที่มีประวัติเครดิตไม่ดี มีเครดิตเสียหรือหากคุณทำการชำระผิดปกติไปนาน ๆ อาจร้ายแรงถึงขั้นการติดแบล็กลิสต์ได้เลยทีเดียว หากใครที่ติดแบล็กลิสต์
นั่นก็อาจทำให้การเงินของคุณมีปัญหาไม่วันนี้ก็วันหน้าอย่างแน่นอน จะกู้จะขอสินเชื่อะไรเรียกว่าโอกาสแทบเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้

การตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยตนเอง

สำหรับการตรวจสอบเครดิตบูโรของตัวเองนั้นเราสามารถทำได้ไม่ยาก ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเฉพาะสถาบันทางการเงินเท่านั้นที่จะสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจาก ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนตาม พรบ.
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (พ.ศ. 2545) สำหรับขั้นตอนในการขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรนั้นสามารถตรวจสอบได้ด้วยขั้นตอน ดังนี้
– ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเครดิตบูโรประสงค์ดำเนินการติดต่อขอข้อมูลด้วยตนเอง ลักษณะนี้ควรมี
การเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนอันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทางหรือแม้กระทั่งบัตรประจำตัวของบุคคลที่เป็นคนต่างด้าว
สำหรับส่วนที่เป็นนิติบุคคล ลักษณะนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของบุคคลที่เป็นกรรมการอันมีอำนาจพร้อมทั้งมีการลงลายมือชื่อรับรองเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย, หนังสือที่เป็นการรับรองสถานะนิติบุคคล (หนังสือนี้จำเป็นต้องมีการรับรองหรือเป็นการออกเอกสารภายในระยะเวลา 3 เดือน) เอกสารนี้จะใช้งานได้จริงก็ต่อเมื่อมีการลงชื่อรับรองโดยกรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจในการรับรองเอกสารนั้น ๆ นอกจากนี้หากนิติบุคคลใดที่มีตราประทับของสถานที่นั้น ๆ อยู่แล้วก็อาจเสนอมาด้วยได้เพื่อช่วยการพิจารณามากขึ้น
– กรณีผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเครดิตบูโรประสงค์มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการขอข้อมูลแทน
ลักษณะนี้ควรมีการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
– สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนอันได้แก่ เอกสารที่เป็นการแสดงการมอบอำนาจที่มีการเขียนรายละเอียดเรียบร้อย , สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล (มีการรับรองเอกสารถูกต้องโดยเจ้าของข้อมูล) นำมาพร้อมกับบัตรประชาชนฉบับจริงของเจ้าของข้อมูล, สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นผู้ถูกมอบอำนาจ (มีการรับรองเอกสารถูกต้องโดยเจ้าของข้อมูล) นำมาพร้อมกับบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
– สำหรับส่วนที่เป็นนิติบุคคล ลักษณะนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมเอกสารอันได้แก่ เอกสารที่เป็นการแสดงการมอบอำนาจที่มีการเขียนรายละเอียดเรียบร้อย , หนังสือที่เป็นการรับรองสถานะนิติบุคคล (แบบนี้ต้องมีการรับรองหรือเป็นการออกเอกสารภายในระยะเวลา 3 เดือน) เอกสารนี้จะใช้งานได้จริงก็ต่อเมื่อมีการลงชื่อรับรองโดยกรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจในการรับรองเอกสารนั้น ๆ, หากมีตราประทับก็ควรเสนอมาด้วย , สำเนาของบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล (มีการรับรองเอกสารถูกต้องโดยเจ้าของข้อมูล) นำมาพร้อมกับบัตรประชาชนฉบับจริงของเจ้าของข้อมูล, สำเนาของบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นผู้ถูกมอบอำนาจ (มีการรับรองเอกสารถูกต้องโดยเจ้าของข้อมูล) นำมาพร้อมกับบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
หลังจากนั้นก็ทำการยื่นเอกสารทั้งหมดและทำการชำระเงินในส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมแก่พนักงานแล้วหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ระบบการตรวจสอบในทันที

มาล้วงลึกถึงข้อมูลที่เครดิตบูโรจะโชว์ให้เราทราบกันเถอะ

เรื่องของรายละเอียดที่ทางเครดิตบูโรจะโชว์หรือแสดงให้เราทราบในเอกสารเมื่อเราทำ
การตรวจสอบข้อมูล มีดังนี้
– ส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, วันเกิด, สัญชาติ, เพศ, สถานะทางด้านการสมรส, ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้, สรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีของสินเชื่อ
– รายงานข้อมูลทางด้านเครดิต มี 5 แบบด้วยกัน (แล้วแต่รูปแบบการชำระเงินและหนี้สินของบุคคลนั้นๆ ) มีดังนี้
– บุคคลที่ไม่เคยมีประวัติคงค้างหนี้สิน
– บุคคลที่เคยมีประวัติคงค้างหนี้สินในอดีตแต่ในปัจจุบันนั้นสามารถกลับมาชำระเงินได้ตามปกติ
– บุคคลที่เคยมีประวัติคงค้างหนี้สินในอดีตแต่ภายหลังสามารถชำระเงินคืนปลดหนี้สินได้ทั้งหมดจนนำไปสู่การปิดบัญชีหนี้สินนั้นได้
– บุคคลที่เคยมีประวัติการชำระเงินแต่ภายหลังต้องเข้าสู่ระบบโครงการพักการชำระหนี้สิน
– บุคคลที่เคยมีประวัติการชำระเงินในอดีตี่ผ่านมาและปัจจุบันยังคงมียอดเงินหนี้สอนค้างอยู่
สำหรับรายละเอียดที่จะแสดงในส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วย ประเภทของสินเชื่อนั้น ๆ , สถาบัน
ทางการเงินผู้ให้สินเชื่อ, วันที่ตรวจสอบข้อมูล, เลขบัญชีสินเชื่อ, วันที่ทำการเปิด-ปิดบัญชีสินเชื่อ, วันชำระเงินหนี้สินล่าสุดที่คุณทำการจ่าย, สถานะของบัญชีสินเชื่อ, ลักษณะของสินเชื่อนั้นเป็นการกู้แบบใด, วงเงินสินเชื่อที่กำหนด, ยอดเงินที่เป็นหนี้สินที่มีระยะเวลาเกินจากกำหนดของการชำระเงิน, ยอดหนี้ขั้นต่ำที่ต้องทำการจ่าย, ประเภทของสินเชื่อนั้น ๆ , วันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการผิดนัดการจ่ายเงินเอถึงกำหนด, ประวัติของการชำระเงิน (ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 34 เดือนโดยประมาณ) ส่วนนี้ก็จะประกอบด้วยเดือน, ยอดเงิน
ที่ได้มีการใช้ไป, จำนวนวันของการค้างชำระที่เกิดขึ้น

เครดิตบูโรตรวจสอบได้ที่ไหน

สำหรับสถานที่ที่คุณสามารถไปขอแจ้งประสงค์ทำการตรวจสอบเครดิตบูโรนั้นปัจจุบันมีหลายแห่งให้คุณสามารถไปติดต่อได้ อาทิเช่น
– ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโรสำนักงานใหญ่ ส่วนนี้จะตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จุดนี้จะตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง, กทม. หากใครที่สนใจจะไปติดต่อที่นี่ควรไปวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ ช่วงเวลา 9.00-16.30 น.
– ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโรใน BTS ส่วนนี้จะตั้งอยู่ที่ BTS ศาลาแดง เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องผ่านไปยังสถานีรถไฟฟ้าจริงๆ เนื่องจากสำนักงานนี้ตั้งอยู่ภายในสถานี BTS ศาลาแดง นั่นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องซื้อตั๋ว BTS เข้าไปภายในสถานีก่อนถึงจะสามารถติดต่อศูนย์ได้ ส่วนนี้จะเปิดเช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ คือ เปิดวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ แต่ที่แตกต่างก็คือ เปิดนานกว่า คือ 9.00-18.00 น.
– ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโรที่นวนคร ส่วนนี้จะตั้งอยู่ในห้างเจนิว ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของห้างซึ่งห้างนี้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนวนคร ข้อดีของที่นี่คือเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. หากใครสนใจขอตรวจสอบสามารถไปได้ทุกวันเลยคะ
– ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโรที่สุขุมวิท ส่วนนี้จะตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอาคารกลาสเฮ้าส์ ซ.สุขุมวิท 25 ส่วนนี้ก็เปิดเฉพาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดียวกัน เวลา 9.00-16.30 น.
ซึ่งตามปกติกระบวนการในการตรวจสอบเครดิตบูโรนั้นใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีคุณก็สามารถขอรับ
ผลได้ในทันทีหือหากใครที่ไม่สะดวกรับผลในตอนนั้นได้ก็สามารถแจ้งกับทางพนักงานให้ทำการ
ส่งเอกสารไปให้ที่บ้านหรือที่ทำงานตามที่คุณต้องการเพียงแค่คุณแจ้งที่อยู่ที่จัดส่งให้กับพนักงานทราบเท่านั้น เห็นไหมละคะว่าง่ายนิดเดียว

สิ่งควรรู้เรื่องสินเชื่อ

เรื่องเพดานของค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยต่าง ๆ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทุกสถาบันทางการเงินย่อมให้ความสำคัญ เนื่องจาก ธุรกิจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อนั้นเป็นธุรกิจที่ต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ภายใต้
การกำกับการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันในนามของ “แบงค์ชาติ” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ออกกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ สำหรับสถาบันทางการเงินทั้งที่เป็นธนาคารและที่ไม่ใช่ธนาคารไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการคิดค่าดอกเบี้ยควรเป็นอย่างไร
สำหรับสถาบันทางการเงินที่เป็นธนาคาร แบบนี้ธนาคารจะทำการเรียกเก็บดอกเบี้ยในลักษณะปกติทั่วไปแต่หากเมื่อใดที่ลูกค้าเกิดการการผิดนัดหรือเกิดการชำระเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้สามารถคิดดอกเบี้ยปรับรวมกันได้ไม่เกิน 28 % ต่อปี (ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามห้ามเกินจากนี้เป็นอันขาด)
สำหรับสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร แบบนี้จะทำการคิดดอกเบี้ยในลักษณะที่ไม่เกิน 15%
ต่อปีแต่หากเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าเกิดการการผิดนัดหรือเกิดการชำระเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ก็สามารถ
คิดดอกเบี้ยปรับรวมกันไม่เกิน 28 % ต่อปีเช่นเดียวกับสถาบันทางการเงินที่เป็นธนาคาร
สำหรับการกำหนดเพดานของดอกเบี้ยอาจไม่สามารถบังคับใช้กับสินเชื่อส่วนบุคคลบางรูปแบบได้ อาทิเช่น
– สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นสิ่งค้ำประกัน เช่น สินเชื่อสำหรับการซื้อที่อยู่ สินเชื่อที่นำมาแลกโดยรถ
– สินเชื่อสำหรับการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ
– สินเชื่อสำหรับการศึกษา
– สินเชื่อสำหรับใช้ในการเดินทางเพื่อการไปทำงานในพื้นที่ต่างประเทศ
– สินเชื่อสำหรับการเป็นสวัสดิการเพื่อพนักงาน
– สินเชื่อสำหรับการรักษาตัวยามเมื่อมีการเจ็บป่วย
เป็นต้น

การเข้าถึงสินเชื่อ

เรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อนั้นเป็นอีกประเด็นที่คุณไม่ควรมองข้าม เพราะในยุคปัจจุบันนี้การเข้าถึงสินเชื่อนั้นทำได้ไม่ยากและที่สำคัญปัจจุบันสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ก็ขยันที่จะออกมาทำการแข่งขัน
กันอย่างดุเดือด ลดแลกแจกแถมกันสุด ๆ มีการเสนอโปรโมชันมากมายให้เราได้เลือกพิจารณา มีการออกโปรโมชันดีๆ มาเสนอลูกค้าตลอดเวลา มีการจัดแคมเปญมากมายเพื่อคืนความสุขสู่คุณลูกค้าหรืออย่างน้อยที่สุดแล้วก็คือมีการเสนอเรื่องของดอกเบี้ยที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ลูกค้านั้นหันมาสนใจที่จะขอสินเชื่อกับทางสถาบันทางการเงินของตัวเอง แต่คุณทราบหรือไม่ว่าสินเชื่อนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนกัน มันไม่ได้ดีเสมอไปหรอกคะ วันนี้เราจึงอยากจะมาเสนอถึงข้อดีข้อเสียของสินเชื่อให้คุณได้ทราบกันเล็กน้อยก่อนที่คุณจะทำการขอสินเชื่อใดๆ ก็แล้วแต่
ข้อดีของสินเชื่อ ได้แก่
– เป็นการช่วยเหลือให้ผู้ขอสินเชื่อนั้นสามารถได้รับเงินสดออกมาเป็นก้อนได้ในทันที สามารถ
นำเงินก้อนนั้นไปใช้ตามที่ตนเองต้องการได้ (อยู่ภายใต้ข้อตกลงตามที่สถาบันทางการเงินเจ้าของสินเชื่อกำหนด) แต่มีข้อแม้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะต้องทำการชำระเงินคืนให้แก่สถาบันการเงินนั้นๆ
ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดเสมอ
– ในการชำระเงินนั้น ผู้ขอสินเชื่อสามารถทำการขอผ่อนเพื่อการชำระเงินเป็นงวดๆ ได้ (ตามที่ตกลงกันไว้)
– ช่วยทำให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถควบคุมเรื่องของรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก ยอดการชำระเงินนั้นมีการกำหนดรูปแบบการจ่ายแบบเท่าๆ กันในแต่ละเดือน ทำให้
ผู้ขอสินเชื่อสามารถบริหารจัดการส่วนนี้ได้
ข้อเสียของสินเชื่อ ได้แก่
– ผู้ที่ขอสินเชื่อเพื่อการทำธุรกิจนั้นไม่ได้ขอกันง่าย ๆ เนื่องจาก ทางผู้ขอสินเชื่อจำเป็นต้องมีธุรกิจตามที่ทางสถาบันทางการเงินนั้น ๆ กำหนดแถมที่สำคัญธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อต้องสามารถรักษาระดับยอดกำไรให้คงอยู่ในระดับที่ทางสถาบันการเงินกำหนดไว้อีกด้วย เพราะ การกู้ในลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะมีอัตราดอกเบี้ยสูงมากกว่ารูปแบบสินเชื่ออื่น ๆ
– หากผู้ขอสินเชื่อมีคุณสมบัติไม่ผ่านตามเกณฑ์ของทางสถาบันการเงิน เช่น ผู้ที่มีประวัติด้านการเงินที่ไม่ชอบมาพากล มีประวัติไม่ดีก็จะไม่สามารถทำการขอสินเชื่อได้เป็นอันขาด ยิ่งหากผู้ใด
ที่ติดประวัติว่ามีเครดิตบูโรไม่ดีนั่นยิ่งหมดโอกาสที่จะได้สินเชื่อนั้น ๆ ค่อนข้างสูง
– ค่าปรับที่ผู้ขอสินเชื่อจะต้องจ่ายมีปริมาณสูง (กรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเกิดยอดค้างชำระเกิดขึ้น) และ
หากร้ายแรงมากอาจนำไปสู่กระบวนการฟ้องร้องในศาลได้ในอนาคต

ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของสินเชื่อ

การแบ่งประเภทสินเชื่อนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามปัจจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
– การพิจารณาจากตัวผู้ขอสินเชื่อ
เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของผู้ขอสินเชื่อว่ามีลักษณะอย่างไร มีลักษณะแบบไหน มีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวอย่างไรบ้าง มีความน่าเชื่อถือและมีเครดิตทางการเงินดีเพียงใดที่จะให้สินเชื่อ
– พิจารณาจากรูปแบบของการให้บริการของบุคคลนั้นๆ
เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการของผู้ขอสินเชื่อว่ามีธุรกิจเป็นการบริการหรือเป็น
งานบริการด้านใด แบบใดและต้องใช้ปริมาณเงินเท่าไรถึงจะเพียงพอต่อธุรกิจนั้น ๆ
– พิจารณาจากรูปแบบการชำระเงินคืน การพิจารณาแบบนี้มีหลายลักษณะ ได้แก่
– แบบเผื่อเรียกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Call
สินเชื่อแบบนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีลักษณะขนาดใหญ่พอสมควรและที่สำคัญต้องเป็นธุรกิจที่มีปริมาณเงินทุนสำหรับการหมุนเวียนที่ค่อนข้างสูง หากจะถามว่าสินเชื่อแบบนี้ดีอย่างไร
ดีก็ตรงที่หากเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือมากในระดับหนึ่งก็อาจช่วยทำให้
ผู้ขอสินเชื่อได้รับอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายให้กับทางเจ้าของสินเชื่อน้อยลงเมื่อเทียบกับรูปแบบ
อื่น ๆ นั่นเอง
– แบบระยะชั่วคราวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Short Tem
ลักษณะนี้เป็นลักษณะของการผ่อนชำระเงินแบบระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
– แบบระยะปานกลางหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Intermediate Tem
ลักษณะนี้เป็นลักษณะของการผ่อนชำระเงินแบบ 1 ปี, 3 ปีหรืออาจถึง 5 ปีเลยทีเดียว
– แบบระยะยาวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Long Tem
ลักษณะนี้จะเป็นลักษณะการผ่อนชำระเงินแบบ 5 ปีขึ้นไปซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นการผ่อนชำระแบบระยะยาว
– พิจารณาจากรูปแบบสถานที่อันเป็นที่มาของสินเชื่อนั้นๆ
เป็นการพิจารณาถึงรูปแบบของแหล่งที่มาสินเชื่อว่ามีที่มาหรือเป็นสถานที่แบบใด เป็นสถานที่
ทางการเงินด้านไหน เป็นสถาบันทางการเงินของรัฐหรือเอกชน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อ

เรื่องของการโฆษณาเกินจริง เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่คุณลูกค้าควรให้ความสนใจ เนื่องจากหากคุณ
ตกเป็นเหยื่อหรือเกิดหลงกลหลงเชื่อในโฆษณาที่เกินจริงของสถาบันทางการเงินบางแห่งนั่นอาจทำให้คุณพลาดท่ากลายเป็นหนี้หัวฟูได้เพียบชั่วพริบตาได้เลยคะ ดังนั้นคุณควรศึกษารายละเอียดของสถาบันการเงินแต่ละแห่งให้ดีเสียก่อน อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาเพียงอย่างเดียว บางครั้งคนเสนอสินเชื่อก็อยากที่จะเสนอให้ได้ เสนอให้ผ่าน อยากให้ตัวเองมียอดการยื่นสินเชื่อมากๆ เพื่อให้ตัวเองมีโอกาสได้ค่าคอมมิชชันมากๆ
จนอาจมีการโฆษณาเกินจริงไปบ้างในบางจุด บางแห่งอาจถึงขั้นกับบอกว่าสถาบันการเงินของตัวเองนั้นเป็นสถาบันที่มีดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้ว ถูกกว่าที่ไหน ๆ แน่นอน บางแห่งถึงขั้นอาจบอกว่าไม่มีดอกเบี้ย ให้เป็นแบบ 0% แต่จริง ๆ แล้วกลับคิดค่าค่าธรรมเนียมอื่นๆ แอบแฝงเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบนี้ก็มี สิ่งเหล่านี้
จึงไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด
ต่อมาก็เป็นเรื่องของการคำนวณยอดต่าง ๆ ในทุกรายละเอียดให้ดีก่อนซึ่งในการพิจารณานั้น
ผู้ขอสินเชื่อไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เรื่องของดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะนอกจากเรื่องของดอกเบี้ยแล้วคุณควรพิจารณารวมถึงเรื่องของค่าธรรมเนียม, ค่าการบริการด้านต่าง ๆ, ค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายทั้งสิ้น ฉะนั้นคุณต้องคิดทุกรายละเอียด อย่ามองข้าม
ส่วนไหนเป็นอันขาด บางครั้งถึงแม้ว่าคุณจะได้สินเชื่อที่มีดอกเบี้ยราคาถูกมากก็จริงแต่กลับมีค่าธรรมเนียม ค่านู้นนี่นั่นรวมเข้าไปกลับแพงมากกว่าสถาบันทางการเงินบางแห่งที่มีดอกเบี้ยแพงกว่าเสียอีก

เรื่องของเครดิตบูโร

เครดิตบูโร คืออะไร? เครดิตบูโร (Credit Bureau) ก็คือข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับประวัติการชำระเงินคืนให้กับสถาบันทางการเงินผู้ให้สินเชื่อเงินสดซึ่งจะรวมถึงสถาบันทางการเงินผู้ให้บริการด้านการออกบัตรเครดิตด้วยไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่าง ๆ หรือสถาบันทางการเงินเอกชนที่ให้บริการด้านนี้ สำหรับเครดิตบูโรนั้นเกิดจากอะไร เครดิตบูโรเกิดจากผลของการคิดริเริ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อโดยบริษัท บัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด หลายคนอาจสงสัยว่าหน่วยงานนี้เกิดขึ้น
ได้อย่างไร เกิดมาจากไหนและมีหน้าที่อะไร หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ถูกริเริ่มโดยธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการร่วมกับทางกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นมาโดยหน่วยงานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นหน่วยงานอันเป็นศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อทั่วประเทศ
หากถามว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของเครดิตบูโรก็คือ เพื่อใช้ช่วยในการวิเคราะห์ การพิจารณาเพื่อการอนุมัติการให้สินเชื่อ ช่วยพิจารณาเพื่อการป้องกันเหตุการณ์การไม่ชำระเงินหรือการ
ไม่สนใจหนี้สินใดๆ ของผู้ขอสินเชื่อรายนั้นๆ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเครดิตบูโรนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้ที่ยินยอมให้ทางสถาบันการเงินที่ตนเองประสงค์ขอสินเชื่อสามารถดำเนินการเข้าถึงและทำการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของตนเองได้ในทุกรายละเอียด หลังจากที่ทางสถาบันการเงินได้รับการยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสถาบันการเงินก็จะเริ่มทำการเรียกดูรายละเอียดข้อมูลทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อจากทางเครดิตบูโร หากผู้ขอสินเชื่อมีประวัติดี ไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีประวัติการค้างชำระเงินหรือประวัติแบล็กลิสต์ทางสถาบันการเงินนั้น ๆ ก็จะพิจารณาดำเนินการอนุมัติการขอสินเชื่อนั้น ๆ ให้ค่อนข้างแน่นอน